Home

Zaak T-460/09: Beroep ingesteld op 16 november 2009 — CheapFlights International Ltd/BHIM

Zaak T-460/09: Beroep ingesteld op 16 november 2009 — CheapFlights International Ltd/BHIM

30.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/58


Beroep ingesteld op 16 november 2009 — CheapFlights International Ltd/BHIM

(Zaak T-460/09)

2010/C 24/103

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Ierland) (vertegenwoordigers: H. Hartwig, A. von Mühlendahl, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Cheapflights Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Conclusies

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Merken, tekeningen en modellen) van 31 augustus 2009 in zaak R 1356/2007-4 vernietigen;

Af te wijzen het beroep dat door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep is ingesteld tegen de beslissing van verweerders oppositieafdeling van 22 juni 2007 in oppositieprocedure B 806 531;

Verweerder te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de door de verzoekende partij voor de kamer van beroep gemaakte kosten;

De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep te verwijzen in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten van de verzoekende partij voor de kamer van beroep zo zij mocht besluiten in deze zaak interveniërende partij te worden.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „Cheapflights” voor goederen en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43 en 44

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: de verzoekende partij

Oppositiemerk of -teken: Ierse merkinschrijving voor het beeldteken „CheapFlights” voor diensten van de klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 en 44; Ierse merkaanvraag voor het woordmerk „CHEAPFLIGHTS” voor diensten van de klassen 35, 39 en 43; Ierse merkinschrijving van het woordmerk „CHEAPFLIGHTS” voor diensten van de klassen 38, 41, 42 en 44; Ierse merkinschrijving van het beeldteken „CheapFlights.ie” voor diensten van de klassen 35, 39, 41, 42 en 43; internationale merkinschrijving van het beeldteken „CheapFlights” voor diensten van de klassen 35, 38, 39 en 42

Beslissing van de oppositieafdeling: Gedeeltelijke toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: Vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de oppositie op alle onderdelen

Aangevoerde middelen: Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 van de Raad, daar de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestond