Home

Zaak T-476/09: Beroep ingesteld op 30 november 2009 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

Zaak T-476/09: Beroep ingesteld op 30 november 2009 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

30.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/65


Beroep ingesteld op 30 november 2009 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Zaak T-476/09)

2010/C 24/115

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: ATB Norte, SL (Burgos, Spanje) (vertegenwoordigers: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver en G. Marín Raigal, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milaan), Italië]

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 24 september 2009 in zaak R 1006/2008-4 vernietigen;

verweerder (het BHIM) verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Bricocenter Italia S.r.l.

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat het woordelement „BRICOCENTER” bevat (aanvraagnr. 4 934 212) voor diensten van klasse 35

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: gemeenschapsbeeldmerken met de woordelementen „CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO” (nr. 3 262 623) en „ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO” (nr. 989 046) voor diensten van de klassen 35, 37 en 39

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de litigieuze beslissing en volledige afwijzing van de oppositie

Aangevoerde middelen: onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009