Home

Zaak T-26/10: Beschikking van het Gerecht van 15 april 2010 - Alibaba Group/BHIM - allpay.net (ALIPAY)

Zaak T-26/10: Beschikking van het Gerecht van 15 april 2010 - Alibaba Group/BHIM - allpay.net (ALIPAY)

Beschikking van het Gerecht van 15 april 2010 - Alibaba Group/BHIM - allpay.net (ALIPAY)

(Zaak T-26/10) [1]

2010/C 148/90

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 100 van 17.4.2010.

--------------------------------------------------