Home

Zaak T-112/10: Beschikking van het Gerecht van 5 juli 2010 - Prionics/Commissie en EFSA

Zaak T-112/10: Beschikking van het Gerecht van 5 juli 2010 - Prionics/Commissie en EFSA

Beschikking van het Gerecht van 5 juli 2010 - Prionics/Commissie en EFSA

(Zaak T-112/10) [1]

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 113 van 1.5.2010.

--------------------------------------------------