Home

Zaak T-252/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 juli 2010 - Cross Czech/Commissie ( "Kort geding - Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie - Brief houdende bevestiging van conclusies van financiële controle - Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging - Niet-naleving van vormvereisten - Niet-ontvankelijkheid" )

Zaak T-252/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 juli 2010 - Cross Czech/Commissie ( "Kort geding - Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie - Brief houdende bevestiging van conclusies van financiële controle - Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging - Niet-naleving van vormvereisten - Niet-ontvankelijkheid" )

Beschikking van de president van het Gerecht van 29 juli 2010 - Cross Czech/Commissie

(Zaak T-252/10 R)

Partijen

Verzoekende partij: Cross Czech a.s. (Praag, Tsjechië) (vertegenwoordiger: T. Schollaert, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Lyal en W. Roels, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de brief van de Commissie van 12 maart 2010 houdende bevestiging van de conclusies van de controle van de door verzoekster ingediende kostenstaten over de periode van 1 februari 2005 tot en met 30 april 2008 met betrekking tot de projecten eMapps.com, CEEC IST NET en Transfer-East

Dictum

1. Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

--------------------------------------------------