Home

Zaak C-105/10 PPU: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 3 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

Zaak C-105/10 PPU: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 3 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

3.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/27


Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 3 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

(Zaak C-105/10 PPU)(1)

2010/C 179/45

Procestaal: Fins

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.