Home

Zaak C-192/10: Beschikking van de president van het Hof van 19 oktober 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

Zaak C-192/10: Beschikking van de president van het Hof van 19 oktober 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

18.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/38


Beschikking van de president van het Hof van 19 oktober 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-192/10)(1)

()

2010/C 346/72

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.