Home

Zaak C-542/10: Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 7 maart 2012 — Europese Commissie/Republiek Polen

Zaak C-542/10: Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 7 maart 2012 — Europese Commissie/Republiek Polen

4.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/11


Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 7 maart 2012 — Europese Commissie/Republiek Polen

(Zaak C-542/10)(1)

2012/C 235/22

Procestaal: Pools

De president van de Vijfde kamer van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.