Home

Zaak C-408/10: Beroep ingesteld op 16 augustus 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland

Zaak C-408/10: Beroep ingesteld op 16 augustus 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland

9.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 274/20


Beroep ingesteld op 16 augustus 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland

(Zaak C-408/10)

()

2010/C 274/32

Procestaal: Ests

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Sipos en E. Randvere, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Estland

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Estland de bepalingen die noodzakelijk zijn voor de omzetting van richtlijn 2008/13/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot intrekking van richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde, niet heeft meegedeeld;

de Republiek Estland verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 31 december 2008 verstreken.