Home

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 14 maart 2011.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 14 maart 2011.

Gemeenschapsmerk

-

Afstand, verval en nietigheid

-

Absolute nietigheidsgronden

-

Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c, en 51, lid 1, sub a) (cf. punten 54-58)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 mei 2010, Ravensburger/BHIM (T-108/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen een beroep tot vernietiging van beslissing R 305/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 januari 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende nietigverklaring van het woordmerk "MEMORY" voor waren van de klassen 9 en 28, in het kader van de door Educa Borras ingediende vordering tot nietigverklaring

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Ravensburger AG wordt verwezen in de kosten.