Home

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2010.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2010.

Prejudiciële vragen

-

Ontvankelijkheid

-

Vragen gesteld zonder voldoende precisering van feitelijke context

-

Kennelijke niet-ontvankelijkheid (Art. 267 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 23; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 92, lid 1, en 103, lid 1) (cf. punten 9-12 en dictum)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Curtea de Apel Bacau Sectia Comerciala, Contencios Administrativ si Fiscal - Registratie van tweedehandse motorvoertuigen die voorheen in andere lidstaten waren geregistreerd - Milieubelasting op motorvoertuigen bij eerste registratie ervan in een lidstaat - Verenigbaarheid van de nationale regeling met artikel 110 VWEU - Discriminatie ten opzichte van tweedehandse motorvoertuigen die reeds op het grondgebied van die lidstaat zijn geregistreerd en niet aan die belasting worden onderworpen bij een latere verkoop en nieuwe registratie

Dictum

Het door de Curtea de Apel Bacau bij beslissing van 1 september 2010 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing is kennelijk niet-ontvankelijk.