Home

Zaak F-3/10: Beroep ingesteld op 15 januari 2010 — AB/Europese Commissie

Zaak F-3/10: Beroep ingesteld op 15 januari 2010 — AB/Europese Commissie

17.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 100/69


Beroep ingesteld op 15 januari 2010 — AB/Europese Commissie

(Zaak F-3/10)

2010/C 100/100

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: AB (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de delegatie van de Europese Commissie in Laos van 4 februari 2009 waarbij verzoeker is meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst van arbeidscontractant niet zou worden verlengd en van het in antwoord op de klacht gegeven besluit van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de bestreden besluiten, zodat verzoeker opnieuw zal worden tewerkgesteld bij het directoraat-generaal RELEX of bij de Europese dienst voor extern optreden die met ingang van 1 april 2010 zal worden opgericht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.