Home

Zaak F-4/10: Beroep ingesteld op 18 januari 2010 — Nastvogel/Raad

Zaak F-4/10: Beroep ingesteld op 18 januari 2010 — Nastvogel/Raad

13.3.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/54


Beroep ingesteld op 18 januari 2010 — Nastvogel/Raad

(Zaak F-4/10)

2010/C 63/95

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christiana Nastvogel (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende opstelling van verzoeksters beoordelingsrapport over de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2007

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit houdende opstelling van verzoeksters beoordelingsrapport over de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2007;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.