Home

Zaak F-14/10: Beroep ingesteld op 25 februari 2010 — Marcuccio/Commissie

Zaak F-14/10: Beroep ingesteld op 25 februari 2010 — Marcuccio/Commissie

22.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/54


Beroep ingesteld op 25 februari 2010 — Marcuccio/Commissie

(Zaak F-14/10)

2010/C 134/90

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Vaststelling van de extreme duur van een procedure betreffende de erkenning van een gedeeltelijke invaliditeit en veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de door verzoeker geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van het verzoek van 30 januari 2009;

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 20 juli 2009 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 30 januari 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van nota ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 van 6 november 2009 welke verzoeker op 16 december 2009 heeft ontvangen;

voor zover nodig, vaststelling dat de procedure om verzoeker met betrekking tot een ongeval dat hij op 12 september 2003 had de wettelijke waarborgen van artikel 73 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen te geven, al meer dan vijf jaar duurt;

voor zover nodig, vaststelling dat de duur van deze procedure langer dan redelijk is;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker door de onredelijke duur van de procedure heeft geleden en betaling aan hem van het bedrag van 10 000 EUR dan wel elk lager of hoger bedrag dat het Gerecht redelijk en billijk acht;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker, vanaf de dag volgende op die waarop het verzoek van 30 januari 2009 bij de Commissie is binnengekomen en tot de daadwerkelijke betaling van het bedrag van 10 000 EUR, van een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag en met jaarlijkse kapitalisatie;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.