Home

Zaak F-36/10: Beroep ingesteld op 27 mei 2010 — Rapone/Commissie

Zaak F-36/10: Beroep ingesteld op 27 mei 2010 — Rapone/Commissie

31.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/54


Beroep ingesteld op 27 mei 2010 — Rapone/Commissie

(Zaak F-36/10)

()

2010/C 209/85

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Chiara Rapone (Rome, Italië) (vertegenwoordiger: A. Rapone, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij het EPSO heeft geweigerd om verzoekster in te schrijven voor deelneming aan vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10-LAW

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit houdende hernieuwde weigering om verzoekster in te schrijven voor deelneming aan vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10-LAW, welke weigering is bevestigd bij de mededeling van het EPSO van 12 april 2010;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.