Home

Zaak F-62/10: Beroep ingesteld op 30 juli 2010 — Esders/Commissie

Zaak F-62/10: Beroep ingesteld op 30 juli 2010 — Esders/Commissie

25.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/28


Beroep ingesteld op 30 juli 2010 — Esders/Commissie

(Zaak F-62/10)

()

2010/C 260/40

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jürgen Esders (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. Rodriguez, M. Vandenbussche en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker over te plaatsen naar Brussel in het kader van de rouleringsronde 2010

Conclusies van de verzoekende partij

Het onderhavige verzoek ontvankelijk verklaren;

het besluit van het TABG van 27 juli 2010 tot overplaatsing van verzoeker naar Brussel vanaf 1 september 2010 nietig verklaren;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.