Home

Zaak F-92/10: Beroep ingesteld op 1 oktober 2010 — Dricot-Daniele e.a./Commissie

Zaak F-92/10: Beroep ingesteld op 1 oktober 2010 — Dricot-Daniele e.a./Commissie

15.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/40


Beroep ingesteld op 1 oktober 2010 — Dricot-Daniele e.a./Commissie

(Zaak F-92/10)

()

2011/C 13/80

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, België) en anderen (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afrekeningen betreffende de nabetaling van verzoekers’ bezoldigingen over de periode van juli tot en met december 2009 en van de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van verzoekers’ salarisafrekeningen RG 2009, van hun salarisafrekeningen over januari 2010 en van de volgende salarisafrekeningen, voor zover daarbij een aanpassingspercentage van 1,85 % wordt toegepast, met behoud van de gevolgen van die afrekeningen tot de vaststelling van nieuwe afrekeningen;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.