Home

Zaak T-28/10: Beroep ingesteld op 26 januari 2010 - Euro-Information/BHIM (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

Zaak T-28/10: Beroep ingesteld op 26 januari 2010 - Euro-Information/BHIM (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

Beroep ingesteld op 26 januari 2010 - Euro-Information/BHIM (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

Partijen

Verzoekende partij: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Straatsburg, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. Grolée, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

- de beslissing van 11 november 2009 van de tweede kamer van beroep in zaak R 635/2009-2 vernietigen voor zover daarbij merkaanvraag nr. 7077654 is afgewezen voor de waren en diensten waarop het onderhavige beroep betrekking heeft;

- de inschrijving van gemeenschapsmerk "EURO AUTOMATIC PAYMENT" (nr. 7077654) aanvaarden voor alle geweigerde waren en diensten van de klassen 9 en 36;

- het BHIM verwijzen in de kosten die verzoekster zijn opgekomen in de procedure voor het BHIM en in het kader van het onderhavige beroep overeenkomstig artikel 87 van het Reglement voor de procesvoering.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "EURO AUTOMATIC PAYMENT" voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 42 en 45 (inschrijvingsaanvraag nr.7077654)

Beslissing van de onderzoeker: gedeeltelijke weigering van inschrijving

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 doordat het aangevraagde merk niet beschrijvend is, maar onderscheidend vermogen heeft voor alle waren en diensten waarvoor inschrijving werd geweigerd.

--------------------------------------------------