Home

Zaak T-107/10: Beroep ingesteld op 3 maart 2010 - Procter & Gamble Manufacturing Cologne/BHIM - Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

Zaak T-107/10: Beroep ingesteld op 3 maart 2010 - Procter & Gamble Manufacturing Cologne/BHIM - Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

Beroep ingesteld op 3 maart 2010 - Procter & Gamble Manufacturing Cologne/BHIM - Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

Partijen

Verzoekende partij: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: K. Sandberg, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Natura Cosméticos, SA (Itapecerica da Serra, Brazilië)

Conclusies

- de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 november 2009 in zaak R 1558/2008-2 vernietigen;

- verweerder verwijzen in de kosten van de procedure; en

- de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep verwijzen in de kosten van de procedure voor verweerder.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "NATURAVIVA" voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: Duitse merken "VIVA" voor waren van klasse 3; gemeenschapsmerk "VIVA" voor waren van klasse 3

Beslissing van de oppositieafdeling: volledige afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken was.

--------------------------------------------------