Home

Zaak T-199/10: Beroep ingesteld op 27 april 2010 - DRV/BHIM - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

Zaak T-199/10: Beroep ingesteld op 27 april 2010 - DRV/BHIM - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

Beroep ingesteld op 27 april 2010 - DRV/BHIM - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

Partijen

Verzoekende partij: Deutscher Raiffeisenverband eV (DRV) (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordiger: Rechtsanwältin I. Rinke)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Austria Leasing GmbH (Frankfurt, Duitsland)

Conclusies

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 3 februari 2010 (beroepsprocedure R 253/2009-1) vernietigen;

- verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Austria Leasing GmbH

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat de woordelementen "Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich" bevat voor diensten van de klassen 35, 36 en 37

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: in het bijzonder een in Duitsland ingeschreven beeldmerk dat het woordelement "Raiffeisen" bevat voor diensten van de klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 [1], aangezien er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

[1] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

--------------------------------------------------