Home

Zaak T-350/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 - Milux/BHIM (HEARTCONTROL)

Zaak T-350/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 - Milux/BHIM (HEARTCONTROL)

Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 - Milux/BHIM (HEARTCONTROL)

(Zaak T-350/10)

Partijen

Verzoekende partij: Milux Holding SA (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: J. Bojs, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

- vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 juli 2010 in zaak R 1437/2009-4;

- verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk "HEARTCONTROL" voor waren en diensten van de klassen 9, 10 en 44

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad doordat de kamer van beroep het non-discriminatiebeginsel onjuist heeft toegepast op de feiten van de zaak; subsidiair, schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat het aangevraagde merk onvoldoende intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.

--------------------------------------------------