Home

Zaak C-479/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 mei 2011 - Europese Commissie/Koninkrijk Zweden (Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 1999/30/EG - Bestrijding van vervuiling - Grenswaarden voor PM10 -concentraties in de lucht)

Zaak C-479/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 mei 2011 - Europese Commissie/Koninkrijk Zweden (Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 1999/30/EG - Bestrijding van vervuiling - Grenswaarden voor PM10 -concentraties in de lucht)

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 mei 2011 - Europese Commissie/Koninkrijk Zweden

(Zaak C-479/10) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Alcover San Pedro en K. Simonsson, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Zweden (vertegenwoordigers: A. Falk en C. Meyer-Seitz, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikel 5, lid 1, van richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PB L 163, blz. 41) - Overschrijding van grenswaarden voor PM10-concentraties in de lucht in 2005, 2006 en 2007 in de zones SW 2 en SW 4 en in 2005 en 2006 in de zone SW 5

Dictum

1) Door de grenswaarden voor PM10-concentraties in de lucht in 2005 tot en met 2007 in de zones SW 2 en SW 4 en in 2005 en 2006 in de zone SW 5 te overschrijden, is het Koninkrijk Zweden de krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht, op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) Het Koninkrijk Zweden wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 328 van 4.12.2010.

--------------------------------------------------