Home

Zaak F-55/10: Beroep ingesteld op 9 juli 2010 - Moschonaki/Commissie

Zaak F-55/10: Beroep ingesteld op 9 juli 2010 - Moschonaki/Commissie

Beroep ingesteld op 9 juli 2010 - Moschonaki/Commissie

(Zaak F-55/10)

Partijen

Verzoekende partij: Chrysanthe Moschonaki (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeksters sollicitatie naar een ambt van bibliotheekassistent in aanmerking te nemen en veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding aan verzoekster voor de materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

- nietigverklaring van het besluit van het TABG van 30 september 2009 waarbij dit gezag heeft geweigerd om verzoeksters sollicitatie naar aanleiding van de bekendmaking van de kennisgeving van vacature COM/2009/1379 voor het ambt van bibliotheekassistent in het DGT.D.3 in aanmerking te nemen;

- voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG van 31 maart 2010 tot afwijzing van de klacht die verzoekster op 28 december 2009 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut heeft ingediend;

- toewijzing aan verzoekster van een vergoeding van 30000 EUR voor de materiële en immateriële schade die zij heeft geleden;

- verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

--------------------------------------------------