Home

Zaak C-279/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale del Riesame di Verbania (Italië) op 4 juni 2010 - Strafzaak tegen Matteo Minesi

Zaak C-279/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale del Riesame di Verbania (Italië) op 4 juni 2010 - Strafzaak tegen Matteo Minesi

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale del Riesame di Verbania (Italië) op 4 juni 2010 - Strafzaak tegen Matteo Minesi

(Zaak C-279/10)

Verwijzende rechter

Tribunale del Riesame di Verbania

Partij in het hoofdgeding

Matteo Minesi

Prejudiciële vraag

Hoe moeten de artikelen 43 EG en 49 EG worden uitgelegd met betrekking tot de vrijheid van vestiging en dienstverrichting in de sector weddenschappen op sportevenementen teneinde vast te stellen of de genoemde bepalingen van het Verdrag al dan niet een nationale regeling toestaan die een staatsmonopolie en een systeem van concessies en vergunningen instelt en binnen het kader van een vast aantal concessies voorziet in het volgende: a) een algemene tendens om houders van concessies te beschermen die op een eerder tijdstip zijn verleend volgens een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot; b) bepalingen die feitelijk garanderen dat de handelsposities die zijn verworven op grond van een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot (zoals het verbod voor nieuwe concessiehouders hun verkooppunten binnen een bepaalde afstand van reeds bestaande verkooppunten te openen) in stand blijven; c) bepalingen die de gevallen regelen waarin de concessie vervalt en hoge borgsommen verbeurd worden, waaronder het geval dat de concessiehouder direct of indirect grensoverschrijdende activiteiten met betrekking tot kansspelen verricht, die vergelijkbaar zijn met de activiteiten die het voorwerp zijn van de concessie?

--------------------------------------------------