Home

Zaak C-428/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 - Europese Commissie/Franse Republiek

Zaak C-428/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 - Europese Commissie/Franse Republiek

Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 - Europese Commissie/Franse Republiek

(Zaak C-428/10)

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Braun en L. de Schietere de Lophem, gemachtigden)

Verwerende partij: Franse Republiek

Conclusies

- vaststellen dat de Franse Republiek, door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen [1], althans door deze bepalingen niet aan de Commissie te hebben meegedeeld, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

- de Franse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2007/36/EG in nationaal recht is op 3 augustus 2009 verstreken. Op de datum van instelling van het onderhavige beroep had verweerster nog niet alle nodige maatregelen voor de omzetting van de richtlijn in nationaal recht genomen, althans deze niet aan de Commissie meegedeeld.

[1] PB L 184, blz. 17.

--------------------------------------------------