Home

Zaak T-304/10: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 - dm-drogerie markt/BHIM - Semtee (caldea) ( "Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk caldea - Ouder internationaal woordmerk BALEA - Relatieve weigeringsgrond - Geen gevaar voor verwarring - Geen overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009" )

Zaak T-304/10: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 - dm-drogerie markt/BHIM - Semtee (caldea) ( "Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk caldea - Ouder internationaal woordmerk BALEA - Relatieve weigeringsgrond - Geen gevaar voor verwarring - Geen overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009" )

Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 - dm-drogerie markt/BHIM - Semtee (caldea)

(Zaak T-304/10) [1]

Partijen

Verzoekende partij: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Duitsland) (vertegenwoordigers: O. Bludovsky en P. Hiller, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: P. Geroulakos, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Semtee (Escaldes Engornay, Andorra) (vertegenwoordiger: É. Guissart, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 29 april 2010 (zaak R 899/2009-1) inzake een oppositieprocedure tussen dm-drogerie markt GmbH & Co. KG en Semtee

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).

3) Elk van de partijen zal haar eigen kosten in verband met de interventie van Semtee dragen.

[1] PB C 260 van 25.9.2010.

--------------------------------------------------