Home

Zaak T-546/10: Arrest van het Gerecht van 22 mei 2012 — Nordmilch/BHIM — Lactimilk (MILRAM) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MILRAM — Oudere nationale woord- en beeldmerken RAM — Relatieve weigeringsgrond — Soortgelijke waren en overeenstemmende tekens — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

Zaak T-546/10: Arrest van het Gerecht van 22 mei 2012 — Nordmilch/BHIM — Lactimilk (MILRAM) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MILRAM — Oudere nationale woord- en beeldmerken RAM — Relatieve weigeringsgrond — Soortgelijke waren en overeenstemmende tekens — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

7.7.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/13


Arrest van het Gerecht van 22 mei 2012 — Nordmilch/BHIM — Lactimilk (MILRAM)

(Zaak T-546/10)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MILRAM - Oudere nationale woord- en beeldmerken RAM - Relatieve weigeringsgrond - Soortgelijke waren en overeenstemmende tekens - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2012/C 200/25

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Nordmilch AG (Bremen, Duitsland) (vertegenwoordiger: R. Schneider, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: K. Klüpfel, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Lactimilk, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: P. Casamitjana Lleonart, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 september 2010 (gevoegde zaken R 1041/2009-4 en R 1053/2009-4) inzake een oppositieprocedure tussen Lactimilk SA en Nordmilch AG

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Nordmilch AG wordt verwezen in de kosten.