Home

Zaak T-163/10: Beschikking van het Gerecht van 20 april 2012 — Entegris/BHIM — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

Zaak T-163/10: Beschikking van het Gerecht van 20 april 2012 — Entegris/BHIM — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

23.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/19


Beschikking van het Gerecht van 20 april 2012 — Entegris/BHIM — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Zaak T-163/10)(1)

2012/C 184/37

Procestaal: Engels

De president van de Zesde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.