Home

Zaak T-286/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 22 juli 2010 — Fondation IDIAP/Commissie ( „Kort geding — Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie — Brief houdende bevestiging van conclusies van financiële controle — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging en tot voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid” )

Zaak T-286/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 22 juli 2010 — Fondation IDIAP/Commissie ( „Kort geding — Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie — Brief houdende bevestiging van conclusies van financiële controle — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging en tot voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid” )

25.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/15


Beschikking van de president van het Gerecht van 22 juli 2010 — Fondation IDIAP/Commissie

(Zaak T-286/10 R)

(Kort geding - Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie - Brief houdende bevestiging van conclusies van financiële controle - Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging en tot voorlopige maatregelen - Geen spoedeisendheid)

2010/C 260/20

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP (Martigny, Zwitserland) (vertegenwoordiger: G. Chapus-Rapin, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Dintilhac en A. Sauka, gemachtigden)

Voorwerp

In wezen, verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de brief van de Commissie van 11 mei 2010 houdende bevestiging van de conclusies van de controle van de door verzoekster ingediende kostenstaten over de periode van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 met betrekking tot het Amida-project, alsmede over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 met betrekking tot het Bacs- en het Dirac-project

Dictum

1.

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.