Home

Zaak T-399/10: Beschikking van het Gerecht van 7 juni 2011 — ArcelorMittal España/Commissie

Zaak T-399/10: Beschikking van het Gerecht van 7 juni 2011 — ArcelorMittal España/Commissie

23.7.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 219/21


Beschikking van het Gerecht van 7 juni 2011 — ArcelorMittal España/Commissie

(Zaak T-399/10)(1)

2011/C 219/34

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.