Home

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 24, 46, 50-51, 56)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 23 november 2009 (zaak R 1558/2008-2) inzake een oppositieprocedure tussen Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH en Natura Cosméticos, SA

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH wordt verwezen in de kosten.