Home

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 17 oktober 2012. # Europese Commissie tegen EU Research Projects Ltd. # Arbitragebeding - Overeenkomst gesloten in kader van specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op gebied van ,gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij' - Terugtrekking uit project - Terugbetaling van gedeelte van door Commissie betaalde voorschotten - Vertragingsrente - Verstekprocedure. # Zaak T-220/10.

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 17 oktober 2012. # Europese Commissie tegen EU Research Projects Ltd. # Arbitragebeding - Overeenkomst gesloten in kader van specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op gebied van ,gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij' - Terugtrekking uit project - Terugbetaling van gedeelte van door Commissie betaalde voorschotten - Vertragingsrente - Verstekprocedure. # Zaak T-220/10.

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 17 oktober 2012 – Commissie/EU Research Projects

(Zaak T-220/10)

„Arbitragebeding – Overeenkomst gesloten in het kader van specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van ,gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij’ – Terugtrekking uit project – Terugbetaling van gedeelte van door de Commissie betaalde voorschotten – Vertragingsrente – Verstekprocedure”

1.                     Begroting van de Europese Unie – Financiële bijstand van de Gemeenschap – Verplichting van ontvanger om voorwaarden voor toekenning van steun in acht te nemen – Financiering uitsluitend voor daadwerkelijk gedane uitgaven – Verantwoording dat gedeclareerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt – Geen – Niet voor vergoeding in aanmerking komen kosten (Art. 317 VWEU) (cf. punten 28, 29)

2.                     Gerechtelijke procedure – Adiëring van het Gerecht op basis van arbitragebeding – Overeenkomst die voorziet in communautaire financiële bijstand voor project inzake onderzoek en ontwikkeling – Vordering tot terugbetaling van bepaalde kosten – Vermindering van voor vergoeding in aanmerking komende kosten – Recht van de Commissie op terugbetaling van voorschot, vermeerderd met vertragingsrente tegen door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet (Art. 272 VWEU) (cf. punten 30-47)

Voorwerp

Krachtens artikel 272 VWEU ingesteld beroep dat ertoe strekt verweerster te veroordelen tot terugbetaling van een deel van het voorschot dat de Commissie heeft betaald in het kader van de overeenkomst IST-2001-34850, vermeerderd met de vertragingsrente

Dictum

1)

EU Research Projects Ltd wordt veroordeeld tot terugbetaling aan de Europese Commissie van 102 039,32 EUR, vermeerderd met vertragingsrente van 4,80 % per jaar vanaf 29 december 2006 tot de schuld volledig is voldaan.

2)

EU Research Projects Ltd wordt verwezen in de kosten.