Home

Nike International/OHMI - Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

Nike International/OHMI - Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 25 mei 2012 —
Nike International/BHIM —
Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

(Zaak T‑233/10)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk JUMPMAN — Ouder nationaal woordmerk JUMP — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 20, 24, 50‑56)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 11 maart 2010 (zaak R 738/2009‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Intermar Simanto Nahmias en Nike International Ltd

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Nike International Ltd wordt verwezen in de kosten.