Home

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 7 februari 2012. # Marlies Hartmann-Lamboy tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk DYNIQUE - Ouder gemeenschapswoordmerk DIPTYQUE - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-305/10.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 7 februari 2012. # Marlies Hartmann-Lamboy tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk DYNIQUE - Ouder gemeenschapswoordmerk DIPTYQUE - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-305/10.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 7 februari 2012 — Hartmann‑Lamboy/BHIM — Diptyque (DYNIQUE)

(Zaak T‑305/10)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk DYNIQUE — Ouder gemeenschapswoordmerk DIPTYQUE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 25, 33‑35)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 mei 2010 (zaak R 1217/2009‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Diptyque SAS en Marlies Hartmann-Lamboy

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Marlies Hartmann-Lamboy wordt verwezen in de kosten.