Home

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 september 2012. # Hongrie tegen Europese Commissie. # Structuurfondsen - Financiële bijstand - Spoorlijn Boedapest-Kelenföld - Székesfehérvár - Boba - Btw - Niet in aanmerking komende uitgave. # Zaak T-407/10.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 september 2012. # Hongrie tegen Europese Commissie. # Structuurfondsen - Financiële bijstand - Spoorlijn Boedapest-Kelenföld - Székesfehérvár - Boba - Btw - Niet in aanmerking komende uitgave. # Zaak T-407/10.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 september 2012 – Hongarije/Commissie

(Zaak T-407/10)

„Structuurfondsen – Financiële bijstand – Spoorlijn Boedapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba – Btw – Niet in aanmerking komende uitgave”

1.                     Economische, sociale en territoriale samenhang – Structurele bijstandsverlening – Financiering door de Unie – Cohesiefonds – In aanmerking komende uitgaven – Niet-recupereerbare belasting over toegevoegde waarde – Begrip te bepalen volgens voor elk fonds specifieke verordeningen en niet volgens nationaal recht – Verordening nr. 1084/2006 – Begrip dat verwijst naar mogelijkheid van ontvanger van bijstand om deze belasting af te trekken (Verordeningen van de Raad nr. 1083/2006, art. 56, lid 4, en nr. 1084/2006, art. 3, sub e) (cf. punten 32-35, 53)

2.                     Recht van de Europese Unie – Meertalige teksten – Eenvormige uitlegging – Verschil tussen taalversies – Algemene opzet en doelstelling van betrokken regeling als referentiebasis (cf. punten 39, 40)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 8 juli 2010 inzake het grote project „Heraanleg van de spoorlijn Boedapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba, eerste tracé, eerste fase” dat deel uitmaakt van het operationele programma „Vervoer”, in het kader waarvan de Europese Unie structurele steun verleent via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CCI 2008HU161PR015)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Hongarije wordt verwezen in de kosten.