Home

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 22 mei 2012.

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 22 mei 2012.

Gemeenschapsmerk 

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk 

-

Relatieve weigeringsgronden 

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten 

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 51, 74)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 23 september 2010 (zaak R 774/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen Atos Worldline SA en Aitic Penteo, SA

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Aitic Penteo, SA wordt verwezen in de kosten.