Home

Zaak T-196/10: Beroep ingesteld op 29 april 2010 — Apotheke DocMorris/BHIM (Weergave van kruis in groen en wit)

Zaak T-196/10: Beroep ingesteld op 29 april 2010 — Apotheke DocMorris/BHIM (Weergave van kruis in groen en wit)

3.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/46


Beroep ingesteld op 29 april 2010 — Apotheke DocMorris/BHIM (Weergave van kruis in groen en wit)

(Zaak T-196/10)

2010/C 179/81

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Stuttgart, Duitsland) (vertegenwoordiger: Y. Dick, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 februari 2010 in beroepsprocedure R 470/2009-4 vernietigen;

verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat een kruis in de kleuren groen en wit weergeeft voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 35-42 en 44 — aanvraagnr. 5 930 979

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009(1), aangezien de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot de vaststelling van onderscheidend vermogen in verschillende opzichten onjuist is.