Home

Zaak T-383/10: Beroep ingesteld op 7 september 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/BHIM (CONTINENTAL)

Zaak T-383/10: Beroep ingesteld op 7 september 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/BHIM (CONTINENTAL)

6.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/43


Beroep ingesteld op 7 september 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/BHIM (CONTINENTAL)

(Zaak T-383/10)

()

2010/C 301/69

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Vollmer, advocate)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 juni 2010 in zaak R 300/2010-1 vernietigen;

subsidiair, de bestreden beslissing vernietigen voor zover deze de waren- en dienstenklasse 44 betreft;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure en van de procedure voor de kamer van beroep.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „CONTINENTAL” voor waren van de klassen 31 en 44

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009(1), aangezien het betrokken gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is.