Home

Zaak T-442/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2010 door Salvatore Magazzu tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 juli 2010 in zaak F-126/06, Magazzu/Commissie

Zaak T-442/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2010 door Salvatore Magazzu tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 juli 2010 in zaak F-126/06, Magazzu/Commissie

4.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/36


Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2010 door Salvatore Magazzu tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 juli 2010 in zaak F-126/06, Magazzu/Commissie

(Zaak T-442/10 P)

()

2010/C 328/61

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Salvatore Magazzu (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van het arrest in zaak F-126/06, Magazzu/Commissie;

nietigverklaring van het besluit van 13 december 2005 voor zover rekwirant daarbij met ingang van 1 januari 2006 als ambtenaar op proef wordt ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2;

verwijzing van de zaak naar het Gerecht voor ambtenarenzaken;

verwijzing van de verwerende partij in de hogere voorziening in de kosten, daaronder begrepen die van de procedure in eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn in wezen identiek of soortgelijk aan die welke in zaak T-441/10 P, Kurrer/Commissie, zijn aangevoerd.