Home

Zaak T-565/10: Beroep ingesteld op 21 december 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/BHIM (Highprotect)

Zaak T-565/10: Beroep ingesteld op 21 december 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/BHIM (Highprotect)

19.2.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/26


Beroep ingesteld op 21 december 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/BHIM (Highprotect)

(Zaak T-565/10)

2011/C 55/47

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ThyssenKrupp Steel Europe (Duisburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: U. Ulrich, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 september 2010 in zaak R 1038/2010-1;

verwijzing van het BHIM in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen in de beroepsprocedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „Highprotect” voor waren van klasse 6

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009(1) doordat het betrokken gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen bezit en de waren niet beschrijft.