Home

Beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 21 maart 2012. # Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA tegen Europese Commissie. # Beroep tot nietigverklaring - Staatssteun - Steunregeling die belastingafschrijving van financiële goodwill voor verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen toestaat - Beschikking waarbij steunregeling onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en geen terugvordering van steun wordt gelast - Geen individuele geraaktheid - Niet-ontvankelijkheid. # Zaak T-225/10.

Beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 21 maart 2012. # Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA tegen Europese Commissie. # Beroep tot nietigverklaring - Staatssteun - Steunregeling die belastingafschrijving van financiële goodwill voor verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen toestaat - Beschikking waarbij steunregeling onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en geen terugvordering van steun wordt gelast - Geen individuele geraaktheid - Niet-ontvankelijkheid. # Zaak T-225/10.

Beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 21 maart 2012 —
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissie

(Zaak T‑225/10)

„Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Steunregeling die belastingafschrijving van financiële goodwill voor verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen toestaat — Beschikking waarbij steunregeling onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en geen terugvordering van steun wordt gelast — Geen individuele geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”

1.                     Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke of rechtspersonen — Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken — Beschikking van Commissie houdende verbod van sectoriële steunregeling — Beroep ingesteld door onderneming die in kader van deze regeling individuele steun heeft ontvangen, maar niet tot teruggave ervan is gehouden — Niet-ontvankelijkheid (Art. 263, vierde alinea, VWEU) (cf. punten 22‑23)

2.                     Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke of rechtspersonen — Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken — Beschikking van Commissie houdende verbod van sectoriële steunregeling — Hoedanigheid van begunstigde van steunregeling — Geen — Niet-ontvankelijkheid (Art. 263, vierde alinea, VWEU; besluit van de Commissie 2011/5) (cf. punten 26‑27)

3.                     Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke of rechtspersonen — Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken — Beschikking van Commissie houdende verbod van sectoriële steunregeling — Individuele geraaktheid — Criteria — Hoedanigheid van partij in administratieve procedure — Geen duidelijk afgebakende positie van onderhandelaar — Niet-ontvankelijkheid (Art. 263, vierde alinea, VWEU) (cf. punten 28‑31)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van artikel 1, lid 1, van beschikking 2011/5/EG van de Commissie van 28 oktober 2009 [steunmaatregel C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07)] inzake de belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen (PB 2011, L 7 blz. 48)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA wordt verwezen in de kosten.