Home

Zaak C-103/11 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 april 2013 — Europese Commissie/Systran SA, Systran Luxembourg SA (Hogere voorziening — Artikelen 225, lid 1, EG, 235 EG en 288, tweede alinea, EG — Vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid tegen Europese Gemeenschap — Beoordeling of geschil niet-contractueel van aard is — Bevoegdheden van gemeenschapsrechter)

Zaak C-103/11 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 april 2013 — Europese Commissie/Systran SA, Systran Luxembourg SA (Hogere voorziening — Artikelen 225, lid 1, EG, 235 EG en 288, tweede alinea, EG — Vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid tegen Europese Gemeenschap — Beoordeling of geschil niet-contractueel van aard is — Bevoegdheden van gemeenschapsrechter)

8.6.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 164/2


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 april 2013 — Europese Commissie/Systran SA, Systran Luxembourg SA

(Zaak C-103/11 P)(1)

(Hogere voorziening - Artikelen 225, lid 1, EG, 235 EG en 288, tweede alinea, EG - Vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid tegen Europese Gemeenschap - Beoordeling of geschil niet-contractueel van aard is - Bevoegdheden van gemeenschapsrechter)

2013/C 164/03

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. van Rijn, E. Montaguti en J. Samnadda, gemachtigden, bijgestaan door A. Berenboom, advocaat en M. Isgour, avocat)

Andere partijen in de procedure: Systran SA, Systran Luxembourg SA (vertegenwoordigers: J.-P. Spitzer en E. De Boissieu, avocats)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 december 2010 — Systran en Systran Luxembourg/Commissie (T-19/07), betreffende een beroep tot vergoeding van de schade die verzoeksters in eerste aanleg stellen te hebben geleden ten gevolge van onrechtmatigheden bij een aanbesteding die de Commissie met betrekking tot het onderhoud en de taalkundige verbetering van haar automatisch vertaalsysteem heeft uitgeschreven — Onjuiste en tegenstrijdige beoordeling van de vraag of het gaat om een niet-contractueel geschil — Schending van de rechten van de verdediging — Schending van de bepalingen inzake de bewijsvoering — Kennelijk onjuiste beoordeling van de vraag of de aan de Commissie verweten onrechtmatige handeling voldoende gekwalificeerd is — Ontbreken van motivering

Dictum

1)

Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december 2010, Systran en Systran Luxembourg/Commissie (T-19/07) wordt vernietigd.

2)

Het beroep van Systran SA en van Systran Luxembourg SA in zaak T-19/07 wordt verworpen.

3)

Systran SA en Systran Luxembourg SA worden verwezen in de kosten die de Europese Commissie voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en voor het Gerecht van de Europese Unie heeft gemaakt.