Home

Zaak C-63/11: Beschikking van de president van het Hof van 21 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Rovereto — Italië) — Procura della Repubblica/John Austine

Zaak C-63/11: Beschikking van de president van het Hof van 21 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Rovereto — Italië) — Procura della Repubblica/John Austine

27.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/28


Beschikking van de president van het Hof van 21 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Rovereto — Italië) — Procura della Repubblica/John Austine

(Zaak C-63/11)(1)

2011/C 252/67

Procestaal: Italiaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.