Home

Zaak C-76/11 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2011 — Tresplain Investments Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Hoo Hing Holdings Ltd (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikelen 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c — Gemeenschapsbeeldmerk Golden Elephant Brand — Vordering tot nietigverklaring op basis van niet-ingeschreven nationaal beeldmerk GOLDEN ELEPHANT — Verwijzing naar nationaal recht betreffende ouder merk — Regeling van common law-vordering wegens misbruik ( „action for passing off” ))

Zaak C-76/11 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2011 — Tresplain Investments Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Hoo Hing Holdings Ltd (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikelen 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c — Gemeenschapsbeeldmerk Golden Elephant Brand — Vordering tot nietigverklaring op basis van niet-ingeschreven nationaal beeldmerk GOLDEN ELEPHANT — Verwijzing naar nationaal recht betreffende ouder merk — Regeling van common law-vordering wegens misbruik ( „action for passing off” ))

14.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 109/4


Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2011 — Tresplain Investments Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Hoo Hing Holdings Ltd

(Zaak C-76/11 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikelen 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c - Gemeenschapsbeeldmerk Golden Elephant Brand - Vordering tot nietigverklaring op basis van niet-ingeschreven nationaal beeldmerk GOLDEN ELEPHANT - Verwijzing naar nationaal recht betreffende ouder merk - Regeling van common law-vordering wegens misbruik („action for passing off”))

2012/C 109/06

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Tresplain Investments Ltd (vertegenwoordiger: B. Brandreth, barrister)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Botis, gemachtigde), Hoo Hing Holdings Ltd (vertegenwoordiger: M. Edenborough QC)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM — Hoo Hing (T-303/08), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk „Golden Elephant Brand” voor waren van klasse 30 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 889/2007-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 mei 2008 houdende vernietiging van de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring van dit merk, ingediend door de houder van het niet-ingeschreven nationale beeldmerk „GOLDEN ELEPHANT” voor waren van klasse 30 — Uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009]

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Tresplain Investments Ltd wordt verwezen in de kosten.