Home

Zaak C-167/11 P: Beschikking van het Hof van 22 maart 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 119 van Reglement voor de procesvoering — Staatssteun — Onverenigbaarheid met gemeenschappelijke markt — Beschikking van Commissie — Wijziging van bestaande steun — Verordening (EG) nr. 794/2004 — Verordening (EG) nr. 1177/2002 — Tijdelijk defensief mechanisme voor scheepsbouw)

Zaak C-167/11 P: Beschikking van het Hof van 22 maart 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 119 van Reglement voor de procesvoering — Staatssteun — Onverenigbaarheid met gemeenschappelijke markt — Beschikking van Commissie — Wijziging van bestaande steun — Verordening (EG) nr. 794/2004 — Verordening (EG) nr. 1177/2002 — Tijdelijk defensief mechanisme voor scheepsbouw)

30.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/7


Beschikking van het Hof van 22 maart 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Europese Commissie

(Zaak C-167/11 P)(1)

(Hogere voorziening - Artikel 119 van Reglement voor de procesvoering - Staatssteun - Onverenigbaarheid met gemeenschappelijke markt - Beschikking van Commissie - Wijziging van bestaande steun - Verordening (EG) nr. 794/2004 - Verordening (EG) nr. 1177/2002 - Tijdelijk defensief mechanisme voor scheepsbouw)

2012/C 194/10

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirante: Cantiere navale De Poli SpA (vertegenwoordigers: A. Abate en A. Franchi, avvocati)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: V. Di Bucci en C. Urraca Caviedes, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van rekwirante: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: G. Palmieri, gemachtigde, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 3 februari 2011 in zaak T-584/08, Cantiere navale De Poli/Commissie, waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot nietigverklaring van beschikking 2010/38/EG van de Commissie van 21 oktober 2008 betreffende steunmaatregel C 20/08 (ex N 62/08) die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen door middel van een wijziging van regeling N 59/04 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw (PB 2010, L 17, blz. 50)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Cantiere navale De Poli SpA wordt verwezen in de kosten.

3)

De Italiaanse Republiek draagt haar eigen kosten.