Home

Zaak C-317/11: Beschikking van de president van de Grote kamer van het Hof van 22 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Berlin — Duitsland) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Zaak C-317/11: Beschikking van de president van de Grote kamer van het Hof van 22 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Berlin — Duitsland) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

12.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/34


Beschikking van de president van de Grote kamer van het Hof van 22 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Berlin — Duitsland) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Zaak C-317/11)(1)

2013/C 9/57

Procestaal: Duits

De president van de Grote kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.