Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 mei 2012. # Comap SA tegen Europese Commissie. # Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering - Beschikking van Commissie waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld - Geldboeten - Duur van inbreuk - Begrip "continuïteit". # Zaak C-290/11 P.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 mei 2012. # Comap SA tegen Europese Commissie. # Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering - Beschikking van Commissie waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld - Geldboeten - Duur van inbreuk - Begrip "continuïteit". # Zaak C-290/11 P.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 mei 2012 —
Comap/Commissie

(Zaak C‑290/11 P)

„Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering — Beschikking van Commissie waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld — Geldboeten — Duur van inbreuk — Begrip ‚continuïteit”’

1.                     Hogere voorziening — Middelen — Middel voor het eerst aangevoerd in hogere voorziening — Niet-ontvankelijkheid — Inwerkingtreding van Verdrag van Lissabon — Nieuw feit dat tardieve formulering van grief inzake schending van recht op eerlijk proces rechtvaardigt — Uitgesloten (Art. 6, lid 2, VEU; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 47; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 42, lid 2, en 113, lid 2) (cf. punten 42, 44‑45)

2.                     Hogere voorziening — Middelen — Onjuiste beoordeling van feiten — Niet-ontvankelijkheid — Toetsing door Hof van beoordeling van bewijs — Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punten 70‑71)

3.                     Mededinging — Mededingingsregelingen — Deelname van onderneming aan mededinging verstorende initiatieven — Toereikendheid van stilzwijgende goedkeuring zonder publieke distantiëring voor aansprakelijkheid van onderneming (Art. 101, lid 1, VWEU)
(cf. punten 74‑75)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 maart 2011, Comap/Commissie (T‑377/06), houdende verwerping van het beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking C(2006) 4180 definitief van de Commissie van 20 september 2006 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER‑Overeenkomst (Zaak COMP/F‑1/38.121 — Fittingen) — Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering — Schending van het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter — Schending van het beginsel van strikte uitlegging van het strafrecht — Begrip „publieke distantiëring” — Onjuiste opvatting van bewijzen — Ontbreken van motivering

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Comap SA wordt verwezen in de kosten.