Home

Zaak C-437/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 26 augustus 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

Zaak C-437/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 26 augustus 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

12.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 331/10


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 26 augustus 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

(Zaak C-437/11)

2011/C 331/16

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ekkerhard Schauß

Verwerende partij: Transportes Aéreos Portugueses SA

Prejudiciële vraag

Heeft de passagier recht op compensatie in de zin van artikel 7 van verordening (EG) nr. 261/2004(1) wanneer de vlucht vertrekt met een vertraging die kleiner is dan in artikel 6, lid 1, van de verordening is bepaald, maar meer dan drie uur na de geplande aankomsttijd aankomt op de eindbestemming?