Home

Zaak C-525/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 17 oktober 2011 — SIA „Mednis” /Valsts ieņēmumu dienests

Zaak C-525/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 17 oktober 2011 — SIA „Mednis” /Valsts ieņēmumu dienests

7.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 6/7


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 17 oktober 2011 — SIA „Mednis”/Valsts ieņēmumu dienests

(Zaak C-525/11)

2012/C 6/08

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Augstākās tiesas Senāts

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SIA „Mednis”

Verwerende partij: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciële vraag

Staat artikel 183 van richtlijn 2006/112/EG(1) van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde een lidstaat toe om zonder specifieke analyse alleen op basis van een rekenkundige berekening de terugbetaling te weigeren van de te veel betaalde belasting die 18 % (algemeen btw-tarief) overschrijdt van de totale waarde van de belastbare handelingen in het betrokken maandelijkse belastingtijdvak, zolang de belastingadministratie de jaarlijkse belastingaangifte van de belastingplichtige over de belasting over de toegevoegde waarde niet heeft ontvangen?