Home

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 september 2011.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 september 2011.

Hogere voorziening

-

Middelen

-

Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten

-

Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting

-

Niet-ontvankelijkheid (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, eerste alinea, sub c) (cf. punt 18)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 april 2011, Longevity Health Products / BHIM - Biofarma VITACHRON (male) (T-95/11) houdende verwerping van het beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk "VITACHRON male" voor waren en diensten van onder meer klasse 5 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1357/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 januari 2011 waarbij is verklaard dat het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale merken "VITATHION" voor waren en diensten van klasse 5 was ingesteld, wordt geacht niet te zijn ingesteld wegens niet-betaling van de beroepstaks binnen de gestelde termijn

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Longevity Health Products Inc. draagt haar eigen kosten.